Ontstoppingsbedrijf

Wat is een riool?

Wat is een riool nu eigenlijk?

Een aantal rioolleidingen
Een aantal rioolleidingen

De riolering is de infrastructuur waarop afvalwater geloosd, ingezameld en getransporteerd wordt. Dit afvalwater is afkomstig van huishoudens en bedrijven die onder andere hemelwater en overige water opvangen en afvoeren. Op het moment dat het water in een riool terecht komt, gaat het water naar een afvalwaterzuivering.

Naar dienst rioolontstopping

Vergelijkbaar